Vércukorszint, cukorbetegség

Vércukorszint, cukorbetegség -   Kvíz lezárult!

 

Befejeződött Vércukorszint, cukorbetegség témakörű Facebook kvízünk. 2013. 12. 08-án 24:00-ig lehetett még kitölteni és ezzel nyerési esélyt szerezni a sorsoláson.

 

A nyertes Friesz Antalné lett, nyereménye pedig egy Méry Ultra bioszenszoros, vércukormérő (Di-Care Zrt. támogatásával). Gratulálunk! 

 

Emlékeztetőül a kvíz kitöltésével szerezhető bónuszpontok: 

FB applikációs Kvíz- részvétel - 2.000 pont
Ismerős, barát meghívása az FB applikációs Kvíz kitöltésekor - 500 pont
(max. 10 fő meghívott ismerőst veszünk figyelembe a pontadáskor)
FB applikációs Kvíz- nyertes - 2.000 pont

 

A játékban szerzett bónuszpontok aktualizálása: 2013.12.16

 

 

Vércukorszint, cukorbetegség -   Kvíz

 

Kérdések száma: 6

 

Játék kezdete:  2013.11.07

Játék vége:  2013.12.08 - 24.00

 

Szerezhető bónuszpontok: 

FB applikációs Kvíz- részvétel - 2.000 pont

Ismerős, barát meghívása az FB applikációs Kvíz kitöltésekor - 500 pont

(max. 10 fő meghívott ismerőst veszünk figyelembe a pontadáskor)

FB applikációs Kvíz- nyertes - 2.000 pont

 

A játékban szerzett bónuszpontok aktualizálása: 2013.12.16

 

Nyeremény sorsolás:  2013.12.09-én 12.00-ig.

 

 

Nyeremény, a Di-Care Zrt. támogatásával:

MÉRY Ultra bioszenszoros, vércukormérő  

 

 

 

 

JÁTÉKSZABÁLY

 

Telemedical - Kvíz Játék (Facebook applikáció)

 

Telemedical - Kvíz Játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Telemedical E-Doktor Kft. által szerkesztett, Facebook oldalon megjelenő játékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik. A Játékok szervezője a Telemedical E-Doktor Kft., (továbbiakban: Szervező)

 

1. A Játékban résztvevő személyek: A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó (Magyarország határain belül, vagy azon kívül élő) magánszemély (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvételhez nem szükséges, hogy Játékos az adott weboldal regisztrált felhasználója, vagy a www.facebook.com/telediagnozis hivatalos céges Facebook oldal rajongója legyen. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:- a Szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A Játék leírása: A Játék a www.facebook.com/telediagnozis hivatalos, céges Facebook oldalán applikáció formájában érhető el. Itt olvasható a Játék leírása, itt tekinthetőek meg a kapcsolódó kvíz kérdések és képek, itt lehet jelentkezni a Játékra, valamint a megfejtéseket, válaszokat beküldeni. A Játék interaktív rajzos és szöveges tesztkérdéses megoldások felhasználásával vezeti végig a Játékost tematikus egészségügyi témákon. Szöveges tesztkérdések: Feleletválasztós tesztkérdések melyekre egy jó válasz lehetséges. A játékosok kérdéssoronként változó (3-20 között) számú kérdést kapnak, a végén egy értékelő oldalra jutnak, ahol megnézhetik, hogy mennyi kérdést sikerült helyesen megválaszolniuk. A kiértékelő oldalon „diploma"-t kapnak és információt az elért bónuszpontokról.

 

3. A Játék időtartama: A játékok kezdete, időtartama, vége esetileg kerül meghatározásra, az adott játék meghirdetésével egyidejűleg. Szervező jogosult a játék határidejét meghosszabbítani, ezt az általa szerkesztett www.facebook.com/telediagnozis  weboldalon köteles a részvételi határidő lejártáig közzétenni.

 

4. A Játékra jelentkezni: A kérdéssorban/kvízben szereplő kérdések megválaszolásával, ill. a kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: A játék időtartama alatt egy felhasználó több alkalommal is kitöltheti az adott kérdéssort, de ugyanazon e-mail címmel vagy felhasználó névvel csak egyszer szerepel a sorsoláson és Bónuszpontot is csak egyszer kaphat. A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

5. Nyeremény, sorsolás: Az egyes játékok meghirdetésekor esetileg kerül meghatározásra, hogy a bónuszpontokon kívül nyerhető-e külön nyeremény is. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

 A helyes választ beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján működő sorsolással történik.

 

6. Nyeremény átadása, jelentkezési határidő: A megadott határidő lejárta után kisorsoljuk a nyertes Játékost és nevét közzétesszük a Facebookon.

Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik (info@telemedical.hu email címen) a nyereményért 30 napon belül, úgy a nyeremény átvételére való jogosultság megszűnik, az nem vehető át, a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt. 

Szervező a határidőn belül nem átvett nyereményeket egy következő játékban felhasználja.

 

 

7. A nyeremények kézbesítése: A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti a nyerteseknek, vagy az adott nyereményt felajánló partner cég bevonásával. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervező-t, az általa szerkesztett www.facebook.com/telediagnozis weboldalt ezek után semmiféle felelősség nem terheli.

 

8. Adatkezelés: A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

9. Felelősség kizárása: A beküldött adatok hiányosságából adódó értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a www.facebook.com/telediagnozis weboldalt szerkesztő Szervező-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

10. Egyéb: A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) az adott nyereményjátékot közzétevő www.telemedical.hu weboldalon és weboldalhoz kapcsolódó egyéb oldalakon a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Budapest, 2013. november 07.