Az emlőrák megelőzése és szűrése

Legutóbbi lezárult kvízünk témája:  Az emlőrák megelőzése és szűrése

Kérdések száma: 5

Játék kezdete:  2013.05.31.

Játék vége:  2013. 07.09. (24:00)

 

A játékban szerzett bónuszpontok aktualizálása:  

2013.07.09. 24.00-ig kitöltött kvíz után  elszámolásra kerülnek a bónuszpontok a  2013.07.12.-i zárásnál.

Szerezhető bónuszpontok: 

FB applikációs Kvíz- részvétel - 2.000 pont

Ismerős, barát meghívása az FB applikációs Kvíz kitöltésekor - 500 pont

 

Nyeremény sorsolás: 2013. 07.10-én 12:00-ig

 

Nyeremény:  Puskely Mária: A keresztény Európa szellemi gyökerei


JÁTÉKSZABÁLY

Telemedical - Kvíz Játék (Facebook applikáció)

 

Telemedical - Kvíz Játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Telemedical E-Doktor Kft. által szerkesztett, Facebook oldalon megjelenő játékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik. A Játékok szervezője a Telemedical E-Doktor Kft., (továbbiakban: Szervező)

 

1. A Játékban résztvevő személyek: A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó (Magyarország határain belül, vagy azon kívül élő) magánszemély (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvételhez nem szükséges, hogy Játékos az adott weboldal regisztrált felhasználója, vagy awww.facebook.com/telediagnozis hivatalos céges Facebook oldal rajongója legyen.A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:- a Szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A Játék leírása: A Játék a www.facebook.com/telediagnozis hivatalos, céges Facebook oldalán applikáció formájában érhető el. Itt olvasható a Játék leírása, itt tekinthetőek meg a kapcsolódó kvíz kérdések és képek, itt lehet jelentkezni a Játékra, valamint a megfejtéseket, válaszokat beküldeni.A Játék interaktív rajzos és szöveges tesztkérdéses megoldások felhasználásával vezeti végig a Játékost tematikus egészségügyi témákon.Szöveges tesztkérdések: Feleletválasztós tesztkérdések melyekre egy jó válasz lehetséges. A játékosok kérdéssoronként változó (3-20 között) számú kérdést kapnak, a végén egy értékelő oldalra jutnak, ahol megnézhetik, hogy mennyi kérdést sikerült helyesen megválaszolniuk. A kiértékelő oldalon „diploma"-t kapnak és információt az elért bónuszpontokról.

 

3. A Játék időtartama: A játékok kezdete, időtartama, vége esetileg kerül meghatározásra, az adott játék meghirdetésével egyidejűleg.

 

4. A Játékra jelentkezni: A kérdéssorban/kvízben szereplő kérdések megválaszolásával, ill. a kért adatok hiánytalan megadásával lehet. Az esetleges nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása (értesítő e-mailre adott válaszban az info@www.telemedical.hu címre). A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.FONTOS SZABÁLY: A játék időtartama alatt egy felhasználó több alkalommal is kitöltheti az adott kérdéssort, de ugyanazon e-mail címmel vagy felhasználó névvel csak egyszer szerepel a sorsoláson és Bónuszpontot is csak egyszer kaphat.A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

5. Nyeremény: Az egyes játékok meghirdetésekor esetileg kerül meghatározásra, hogy a bónuszpontokon kívül (6. pont) nyerhető-e külön nyeremény is. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

 

6. Sorsolás: A helyes választ beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján működő sorsolással történik. Abban az esetben, ha a nyertes Játékos valamilyen okból nem tudja beváltani a nyereményt vagy azt visszamondja, vagy a nyereménnyel kapcsolatos e-mail kiküldéstől számított 72 órán belül nem jelentkezik, úgy pótnyertes/pótnyertesek sorsolására/kihúzására kerül sor. A pótnyertes értesítése és a nyeremény kiküldése a továbbiakban ugyanúgy folytatódik.

 

7. Nyertesek értesítése: A nyerteseket minden esetben elektronikus úton értesítjük, a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 

8. A nyeremények kézbesítése: A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti a nyerteseknek, vagy az adott nyereményt felajánló partner cég bevonásával. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervező-t, az általa szerkesztett www.facebook.com/telediagnozis weboldalt ezek után semmiféle felelősség nem terheli.

 

9. Adatkezelés: A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

10. Felelősség kizárása: A beküldött adatok hiányosságából adódó értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a www.facebook.com/telediagnozis weboldalt szerkesztő Szervező-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

11. Egyéb: A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) az adott nyereményjátékot közzétevő www.telemedical.hu weboldalon és weboldalhoz kapcsolódó egyéb oldalakon a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékban történő részvétellel automatikusan feliratkozott a Telemedical Hírlevélre (amelyről a megfelelő link aktiválásával természetesen bármikor leiratkozhat. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Budapest, 2013. május 30.