Facebook Mottó fotópályázat

 

A Telemedical meghirdeti a Mottó Pályázatot, részeletes szabályok itt és a facebook oldalunkon is megtalálhatóak.   

Ötleteket, javaslatokat  az  info@telemedical.hu-ra lehet elküldeni.  

Beérkezési  határidő: 2012.09.30-ig meghosszabbítva!         


Kérdővet itt találod!

SZABÁLYOK


Facebook Mottó Pályázat


1. A Telemedical Mottó pályázat (a továbbiakban: Mottópályázat) szervezője, a résztvevők által megadott személyes adatok kezelője a Telemedical E-Doktor Kft. (Cg.01-09-956513, székhely: 1095 Budapest, Soroksári u. 48), a továbbiakban: Telemedical vagy Szervező. A Mottó pályázat szabályait és a részvétel feltételeit jelen dokumentum tartalmazza.

2. A játékban csak 14. életévüket betöltött, magyarországi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Résztvevő). A Mottó pályázatban történő részvétel feltétele továbbá a jelen szabályzatban foglaltak teljes körű elfogadása.

3. Telemedical olyan saját ötletre építő mottót vár, amely képes a Telemedical online egészségügyi konzultációs oldalának, szolgáltatásainak a lényegét, üzenetét röviden megfogalmazni. Olyan megfogalmazást várunk, amely rövid, egyszerű, szemléletes és ötletes. Egy pályázó több mottót is beküldhet.

Olyan mottó ötletet nem fogadunk be, amely,
a. más oldalról került másolásra,
b. más vállalkozás szellemi tulajdona,
c. a jó ízlést sérti, vagy törvénybe ütközik.

4. Pályázó elfogadja, hogy beküldött munkájának szerzői jogát átengedi a Telemedical E-Doktor Kft. számára.

5. Kizárólag email-en keresztül lehet mottót beküldeni az info@telemedical.hu postafiókra. Az emailben fel kell tüntetni, a beküldő nevét és email címét is. Facebook-ra közvetlenül, a Résztvevő által feltöltött mottókat automatikusan töröljük.

6. A pályázatok beérkezési határideje: 2012.09.30. A pályázatok beérkezése után, 2012.10.01-én kiválasztjuk és megjelentetjük a legjobb 3 mottót, a Telemedical facebook oldalán. A legjobb 3 mottóra 2012.10.07-ig lehet szavazni/lájkolni, a legtöbb lájkot kapó nyeri a pályázatot.

7. Nyertest 2012.10.08-án hirdetünk.

8. Díjazás: A nyertes díját, ill. annak fotóját legkésőbb 2012.09.16-ig megjelentetjük a Telemedical facebook oldalán.

9. A mottó(k) beküldése mellett a Telemedical oldalát lájkolni kell, és ki kell tölteni a pályázati kiírással együtt megjelenő link megnyitása után megjelenő rövid kérdéssort is. (Akik a fotópályázat kapcsán már kitöltötték a kérdőívet, azoknak természetesen nem kell.) A Facebook oldalon megjelent mottót bárki lájkolhatja, sőt ez kifejezetten cél is, ezért a beküldőnek jogában áll minden, a Facebook szabályzata által megengedett eszközzel népszerűsíteni a megjelent mottót.

10. Telemedical, a Résztvevő által hibásan vagy hiányosan elküldött és/vagy megadott adatok helyesbítése, illetve kiegészítése érdekében nem köteles eljárni és nem vállal felelősséget azért, ha a Résztvevő a nyereményét a jelen pontban meghatározott adatok hibás vagy hiányos volta miatt nem kapja meg.

11. A mottót tartalmazó email elküldésével Résztvevő tudomásul veszi, hogy feliratkozott a Telemedical Hírlevélre (amelyről a megfelelő link aktiválásával természetesen bármikor leiratkozhat).

12. Amennyiben egy beküldött mottóval kapcsolatban valaki bejelentést tesz, hogy a mottót más oldalról másolták, és a bejelentő a forrást is megadja, Telemedical ennek utánajár, amennyiben a plagizálás valóban bizonyíthatóan fennáll, a mottót az oldalról törli, a beküldőt a játékosok közül kizárja. Telemedical fenntartja a jogot, hogy a beküldött mottók közül azokat, amelyek elbírálása szerint nem felelnek meg a szabályoknak, ne tegye ki a Facebook oldalára.

13. Bónuszpont: Résztvevők, akik mottót küldenek a pályázatra, extra bónuszpontokat kapnak:
a. mottó elküldés - 1.000 bónuszpont
b. legjobb háromba kerülés, megjelenés a FB oldalon - 5.000 bónuszpont

14. A bónuszpontok felhasználhatóságáról a Telemedical weboldalán a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk.

15. A pályázatban a Telemedical munkatársai, megbízottjai és azok hozzátartozói nem vehetnek részt.

16. A játékban való részvétel a részvételi szabályok teljes és automatikus elfogadását jelenti. A nyeremények és a részvételi feltételek egyoldalú módosításának, visszavonásának jogát fenntartjuk. Telemedical jogosult továbbá a Mottó pályázatot bármikor felfüggeszteni, illetve megszüntetni. Jelen pontban foglaltakról Telemedical a Résztvevőket egyedileg nem értesíti.

17. Telemedical fenntartja magának a jogot, hogy a Mottó pályázatból bármely résztvevőt kizárja, ha a részvételi feltételeknek nem felel meg, illetve a részvételi feltételekben foglaltakat megsérti, vagy a Mottó pályázat kimenetelét bármilyen módon manipulálni próbálja.

18. A Telemedical a Résztvevők személyes adatait a nyereményjátékban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint a Telemedical szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztató anyagok megküldéséhez használja fel. Résztvevők a Mottó pályázatban történő részvétellel és személyes adataik megadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Telemedical személyes adataikat a jelen pontban meghatározott célokra felhasználja. Telemedical a Résztvevők személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. CXIX. törvény, az Automatikus Adatfeldolgozás Megvalósításáról szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A résztvevő személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és minden további ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül a Szervező termékeiről, szolgáltatásairól személyesen (bemutató keretében), postai, vagy elektronikus úton, illetve telefonon információkat juttasson el hozzá a jövőben illetve tájékoztató anyagaival megkeresse. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti adatai törlését az info@telemedical.hu e-mail címen, vagy a Telemedical székhelyére (1095 Budapest, Soroksári u. 48.) eljuttatott levélben.

19. Telemedical nem vállal semmilyen felelősséget, és bárminemű kártérítési lehetőséget kizár a Mottó pályázatban való részvétellel összefüggésben. A nyertes egyedüli és teljes körű felelősséget vállal a nyeremény felhasználását illetően. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény felhasználásából adódnak.

Budapest, 2012.09.06

Telemedical E-Doktor Kft.